Miřte na měsíc. I když jej minete, skončíte mezi hvězdami. (Les Brown)

 

Nezrazujte sami sebe. Jste všechno, co máte.

 (Janis Joplin)

 

Kdo chce hýbat světem, musí pohnout nejdřív sám sebou. (Sokrates)

 

Ze země ke hvězdám nevede vyšlapaná cesta. (Seneca)

 

Šampioni nevznikají v posilovnách. Vznikají z něčeho, co mají hluboko v sobě

- z touhy, snu a vize. (Muhammad Ali)

 

Zbabělost je, když víme, co máme dělat,

a neděláme to. (Konfucio)

 

Každý úspěch, jehož dosáhneme, nám udělá nepřítele.

Chceme-li být oblíbeni, musíme být průměrní.

(Oscar Wilde)

 

Je lepší být nenáviděn pro to, jaký jsi,

než být milován pro to, co nejsi. (Kurt Cobain)