Karel Sládek - Žít s moudrostí včel

 

Včela vytváří stabilní společenství, bez kterého nedokáže přežít. Podobně žádný člověk nedokáže žít svůj život plnohodnotně sám, bez vztahu k druhým lidem a všemu živému. Samota je prokletím. Několik let po narození potřebuje intenzivní pomoc druhých. Na vztazích je potom závislý celý život. Vzájemnou spoluprací jako v úlu je umožněn lidský pokrok a sociální stabilita. Schopnost vytvářet a udržovat vztahy je jedním ze znaků osobní zralosti.

 

Pokud překonáme strach z neznáma a změníme své smýšlení, objevíme netušené světy. Získáme novou životní energii jako při rojení včel, které svobodně letí krajem. Vždy jsou tu přátelé, kteří se vzájemně doprovázejí nejistou cestou životem. Pokud člověk zůstane stále otevřený a zvídavý, má naději do budoucnosti a doprovází ho energie, která mu dává vnitřní radost a sílu žít.

 

Stejně jako zahradník kultivuje půdu, tak by měl být každý člověk zahradníkem svých myšlenek. Srdce jako symbol duševního života je  arboretum,

o které je třeba pečovat.