SPONZOŘI OBECNÍ KNIHOVNY LUBĚ

 

JUDr. Jaroslava Bartošová

Ing. Zdeněk Bartoš

Akad. malíř Jan Rajlich

Božena Rajlichová

MVDr. Marek Dvořák

MVDr. Jana Dvořáková

Josef Škvařil

Ing.Marcela Solčányová

Ing.Alena Havlíčková

PaedDr.Maria Holíková

Rudolf Brezina

Dana Krupová

Radka Kolebáčová

Muzeum Blansko

Manželé Kratochvílovi

Ing. Marcela Kovaříková

Ing.Petr Opavský

Myslivost Praha

ZO ČSOP Veronica Brno

MUDr.Jana Krumpolcová

František Továrek

Lenka Provazníková

Rodina Macháčova

PaedDr.Taťána Skříšovská